ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Ὁ Μιχάλης Λεβέντης γεννήθηκε τό 1952 στήν Ἐλευσίνα, ὅπου μεγάλωσε, ζεῖ καί δραστηριοποιεῖται μέχρι σήμερα. Σπούδασε φιλολογία στήν Ἀθήνα (1975) καί ψυχολογία στό Παρίσι (1985). Ἔχει ἐκδώσει βιβλία ποίησης καί πεζογραφίας καί ἔχει ὑπάρξει ἐπιμελητής ἐκδόσεων, ἐνῶ διαθέτει μεγάλη ἐμπειρία στόν χῶρο τῆς ψυχοθεραπείας καί τῶν ἀνθρωπίνων σχέσεων. Ἐργάζεται ὡς ἐκπαιδευτικός στή Μέση Ἐκπαίδευση. Ἄνθρωπος μέ ἰδιαίτερη ἀγάπη γιά κάθε τί τό ὡραῖο, μέ τό ἔργο του ἔχει ἑστιάσει στήν ἀνάδειξη τῆς ὀμορφιᾶς ὄχι μόνο ἑνός τόπου πληγωμένου ὅπως ἡ Ἐλευσίνα, ἀλλά καί αὐτῆς πού λανθάνουσα βρίσκεται μέσα στόν καθέναν ἀπό ἐμᾶς.