Porphyra Facebook PagePorphyra Facebook Page

captcha 

Ο ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ ΠΑΪΣΙΟΣ

Α. MΑΚΑΤΟΎΝΗΣ - Κ. ΠΑΠΠΆΣ
Ο ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ ΠΑΪΣΙΟΣ
Επτά προσωπικότητες μιλούν
για τη σχέση τους με τον Άγιο
Με έργα του αγιογράφου Κωνσταντίνου Ξενόπουλου

ISBN 978-618-5197-25-4, 14Χ21 εκ., σελ. 120
Λιανική τιμή: 9€

Οι Άγιοι και οι Αγίες της Εκκλησίας μας δεν είναι «μεταφυσικά όντα».
Υπήρξαν άνθρωποι, άντρες και γυναίκες που με την αγιότητα του βίου
τους ενέπνευσαν όσο ζούσαν τα πνευματικά τους παιδιά και τους άλλους
ανθρώπους που βρέθηκαν κοντά τους.

Read more...

GRANDPA GETS ILL

Grandpa Gets Ill

by Dimitris Chios

Illustrated by Ada Ganosi, Yanis Antonopoulos

Published by Porphyra

€6

In the third book in this series featuring the endearing grandpa Dimitri, his little grandchildren Thanos, Thodoris and Maria get an unpleasant shock: their planned walk in the National Gardens is cancelled because grandpa is ill in bed. As if this wasn’t bad enough, in the end he has to have a heart operation as well.

But what is an operation? How can grandpa possibly get ill? and how can he

 

Read more...

THE SECRET OF THE FOOD PYRAMID

Penelope Moraitou

Illustrated by Liana Denezaki

ISBN 978-618-5197-20-9

20x28 cm.

69 pp.

€15

Odysseus and Antigone go on an incredible adventure to the depths of the food pyramid. With them goes Pharoah Trofochamon and a whole series of weird characters, some fat, some thin, and together they try to find out the secrets of the pyramid, with the aim of discovering nutritional balance and the great prize that comes with it, health.

Read more...

ELDER THADDEUS

A SPIRITUAL FATHER FOR OUR TIME

Introduction by Fr. George Konispoliatis

ISBN 978-618-5197-24-7

€11.50

‘Our thoughts, moods and desires give direction to our life. The kind of thoughts that occupy our minds dictate what kind of life we lead. If our thoughts are peaceful, calm, full of love, goodwill, kindness and purity, then we have inner serenity, because all untroubled thoughts give rise to peace within us which radiates outwards.

Strive to have good thoughts and good wishes both for your friends and for your enemies, and you’ll see that this will 

 

 

Read more...

THE ASCETIC OF LOVE

Mother Gavrilia 1897 – 1992

by Nun Gavrilia

€19 

415 pp.

ISBN 978-618-5197-07-0

 

A journey into the heart of Love over 94 years and 4 continents

‘Everyone is stressed! What’s going on? Something like… Joy has lost its meaning. This is really serious! In India they wait for Christ to come and in this expectation they are happy to wait. We 

Read more...

FOLLOWING EGERIA

A Visit to the Holy Land

Fr. LAWRENCE FARLEY

ISBN 978-618-5197-19-3

€12

Introduction and Epilogue by Fr. Alexandros Kariotoglou

Translated by Christoforos Zonas

A journey in the world can bring about a profound journey through the human soul. It can make the words of the Apostle Paul come true: ‘Whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is  is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable—if anything is excellent or praiseworthy—think about such things’ (Phil.4:8). The Holy Land, as described by Egeria and 

Read more...

The hill of the hidden secrets

The hill of the hidden secrets: The chronicle of an imaginary excavation

Panos Valavanis

Translated by  Georgia Kofina

Illustrated by Ada Ganosi

ISBN 978-618-5197-14-8

Price 15

The history of the land of Greece, concealed inside a hill that was formed by 8,000 years of life and adventure.

The aim of this book is not so much to bring history to life as to show how history was created. Although the story is an imaginary one, it could very well be true. Enjoy the journey through time and history!

 

Read more...

Going to Church with Granny and Grandpa

Dimitris Chios

Illustrated by Yanis Antonopoulos

ISBN 978-618-5197-05-6

Price €6

Our beloved grandpa Dimitri returns on a beautiful happy Sunday, to take his grandkids to church.

Come and join them and we’ll all go to church together for the divine Liturgy.

Grandpa Dimitri doesn’t go to work any more. He’s retired from his job. But he hasn’t slowed down one bit. He enjoys doing odd jobs and tending his garden. Sometimes he helps Grandma in the kitchen and with the

Read more...

The Way of the Ascetics

Tito Colliander

Prologue by Father Alexandros Kariotoglou

ISBN 978-618-5197-03-2

172 pp.

Price €10

What does ‘asceticism’ actually mean in today’s world? a world where daily physical discipline may be the basic condition of health but spiritual discipline is seen as superfluous, old-fashioned and ultimately unnecessary?

‘Ascetics are not just people in deserts and monasteries, but are mainly people who feel alienated by the pitiful scraps offered by the contemporary way of life and which leave them deeply unsatisfied, endlessly thirsting and hungering.

Read more...

Eleftheria [Liberty] and the Journey of the Greek Flag

 Penelope Moraitou

Illustrated by Peggy Fourka

59 pp.

ISBN 978-618-5197-02-5

Price €9

The War of Independence in 1821, the epic Greco-Italian War of 1941, the Polytechnic uprising in 1974: three crucial historical events where Greece played a leading role. A journey through time, that focuses on the defining moments of our recent history. 

Educational aids included.

The well-known writer has given us a work that was missing from

Read more...

From the Cross to the Resurrection

Kallistos Ware, Bishop of Diocleia

162 pp.

ISBN 978-618-5197-16-2

Price €9

We waited, and at last our expectations were answered. When the Patriarch chanted ‘Christ is Risen’, a heavy weight was removed from our souls. We felt as though we too had risen from the dead.

Kallistos Ware speaks to us of the progress and the expectation contained in the journey of Great Lent, of the fast and its Cross, the process that culminates in the ineffable joy of the Resurrection.This publication is a collaboration between the author and Mother Maria, 

Read more...

The Ladder of the Beatitudes

Jim Forest

Prologue by Father Spyridon Vasilakos

Translated by Thanos Kiosoglou

Back cover illustration by Father Stamatis Skliris

Front cover photograph by Panos Gouliaris

ISBN 978-618-5197-09-4

247 pp.

Price €13

Prologue by Father Spyridon Vasilakos

In the aisles of a big bookshop, the books are arranged by category: poetry, philosophy, literature, theology, history. When you take a book in your hands, though, it leaves the

Read more...

The Day of the Archangel Michael

Stories from the garden of Optina

By Nina Pavlova

Translated by Father Yorgos Konispoliatis

ISBN 978-618-5197-04-9

Price €17

‘Our entire life is a great divine mystery. Everything that surrounds us, however insignificant it appears, possesses enormous significance. We will only fully understand the meaning of our experiences in the life to come. We should treat our life with such care, yet we skim it like the pages of a book, without understanding what it contains! Nothing in life is accidental, everything proceeds in accordance with God’s will.’

Read more...

The ‘Birthday’

A novel

Niki Trakosii

ISBN 978-618-5197-06-3

Price €9

A great secret, and an even greater lesson. The kind of lesson that only life can provide, if we allow ourselves to be taught…For it is life itself that offers the greatest lessons. And although we often miss unrepeatable opportunities, although we waste our precious time and are dragged along by the current of the world we inhabit, the offer is there, waiting for us to notice it.

The sooner we decide to give our life true meaning and achieve the immortality for

Read more...

From the Synaxarion of Love

 

Father Demetrius Fourlemadis

Pertinent aspects of the patristic and neptic experience

ISBN 978-618-5197-13-1

Price €4.80

Our life is rapidly distancing itself from the patristic sense of community, and we are obliged to live out our lives within a context that is contentious, demanding and competitive. Suspicion, mistrust, and lack of faith are on the increase. The village has been replaced by the apartment block, where the tenants neither know nor care about their neighbours, even when they live on the same floor. Even in church there is no less of a gap: the worshippers

Read more...

Our Self and the Other

 

Reflections on human relationships

Metropolitan Anthony of Sourozh

Selection and editing: Maria Fafaliou

ISBN 978-618-5197-08-7

Price €9

Who are we? What do we want out of life? What really counts for us and for those around us? This book is an existential approach to these questions by a man both of the church and of science, a compilation of the thoughts of Metropolitan Anthony of Sourozh (Anthony Bloom), who lived through the turbulence of exile and war: personal experiences from his long career as a doctor and later as a priest, as well as third-person testimonies. His work,

Read more...

The Blessedness of the Everyday

The Blessedness of the Everyday

Father Demetrius Fourlemadis

ISBN 978-618-51971-7-9

Price €4.80

A new book about the most important moment of our life: the PRESENT.

A person today, a member of an ordinary family battling with everyday problems and necessities, needs to feel that the Church is there to support him, not that it is about to denounce him and send him to hell. He needs a language of faith that is capable of compassion. He does not need a whip and a judgmental attitude.

 

Read more...

RETURN

Repentance and confession: the return to God and the Church

Metropolitan Nektarios (Antonopoulos) of Argolis

50 000 copies, 104 pages

ISBN 978-618-81751-6-7,

€8

This little book is addressed those who are struggling for salvation. In simple terms, it attempts to answer questions and to help the reader re-orientate him or herself in relation to the great and compassionate mystery of Holy Confession.

Through confession we discover how hard and painful it is to truly repent. But at the same time it boosts our courage to encounter Christ just as we are: sinners filled with hope;

Read more...