Μπορείτε να δείτε το βιβλίο εδώ: 

ΟΙ ΦΑΝΑΡΙΩΤΕΣ ΣΤΗ ΒΛΑΧΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΟΛΔΑΒΙΑ